Jesteś tutaj: Bip -> Organizacja Uczelni
Organizacja Uczelni

Wydziały: Pielęgniarstwo

Na uczelni działają również podległe rektorowi jednostki ogólnouczelniane, realizujące wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Jednostki ogólnouczelniane tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Jednostkami ogólnouczelnianymi na Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych są:

  • Biblioteka,
  • Redakcja Zeszytów Naukowych WSUZ – Edukacja, Medycyna, Społeczeństwo,
  • Biuro Współpracy Międzynarodowej,
  • Biuro Karier.