Projekty współfinansowane ze środków UE

Projekty współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej

Realizator: Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie


Projekt Turystyka wiejska szansą rozwoju województwa świętokrzyskiego – projekt realizowany z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2006-2008.

Wartość projektu – 458 130,40 zł


Projekt Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego – projekt realizowany z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2006-2008.

Wartość projektu – 768 549,15 zł


Projekt Systemowy pn. „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 10/SP-EFS/ZZP-47/08 zawarta
w dniu 12 listopad 2008r.

Wartość projektu – 410 400,00 zł


Projekt Systemowy pn. „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 36/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1881/1377 zawarta w dniu 26 listopad 2010r.

Wartość projektu – 1 044 750,00 zł

Projekt Systemowy pn. „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 24/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1881/1192 zawarta w dniu 16 listopada 2011 r.

Wartość projektu – 1 034 800,00 zł


Projekt Systemowy pn. „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 38/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1881/1009 zawarta w dniu 20 listopada 2012 r.

Wartość projektu – 465 400,00 zł


Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek – projekt realizowany z programu PHARE 2002; okres realizacji 2005-2006

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 3/G/EFS/PPOZ/DPiP/12/1881/1151 zawarta w dniu 5 grudnia 2012 r.

Wartość projektu – 9 900,00 zł


Kurs doskonalący dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej
w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 1/G-EFS-OM/DPiP/12/1881/1159 zawarta w dniu 5 grudnia 2012 r.

Wartość projektu – 7 750,00 zł

Projekt Systemowy pn. „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 28/SP-EFS/ZZP-07/14/1/1881/168 zawarta w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Wartość projektu – 199 200,00 zł