Jesteś tutaj: Bip -> Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
  • Program kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w 2019 r. – pobierz
  • Regulamin świadczeń dla studentów – pobierz
  • Regulaminy odpłatności za studia i zarządzenia dotyczące opłat – pobierz
  • Regulamin studiów – pobierz
  • Regulamin zarządzania prawami autorskimi – pobierz
  • Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończeniu rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia – pobierz 2022/2023, pobierz 2023/2024
  • Raport samooceny (ocena programowa, profil praktyczny) – pobierz